🔺 تحریم جدید اعمال شود فعالیت‌های هسته‌ای خود را تقویت می‌کنیم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تحریم جدید اعمال شود فعالیت‌های هسته‌ای خود را تقویت می‌کنیم

🔺 تحریم جدید اعمال شود فعالیت‌های هسته‌ای خود را تقویت می‌کنیم

🔺 تحریم جدید اعمال شود فعالیت‌های هسته‌ای خود را تقویت می‌کنیم

🔹 نماینده مردم سلماس در مجلس گفت: اگر طرف مقابل مذاکرات تحریم‌های جدید اعمال کند متضرر می‌شود، ما سانتریفیوژها را تقویت، دوربین‌های نظارتی را خاموش و از حضور جاسوسان آژانس جلوگیری می‌کنیم.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup