🔺 گروه دوستی پارلمانی آفریقای جنوبی و ایران تشکیل شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 گروه دوستی پارلمانی آفریقای جنوبی و ایران تشکیل شود

🔺 گروه دوستی پارلمانی آفریقای جنوبی و ایران تشکیل شود

🔹 رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نسبت به تسریع تشکیل گروه دوستی پارلمانی آفریقای جنوبی و ایران در مجلس این کشور در راستای تسهیل روابط بین پارلمانی دو کشور و ارتقای سطح مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیمابین ابراز امیدواری کرد.

ادامه مطلب ...
popup