🔺 شرکت دخانیات در دولت قبل زیان‌ده و پنج هزار میلیارد تومان بدهی داشت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 شرکت دخانیات در دولت قبل زیان‌ده و پنج هزار میلیارد تومان بدهی داشت

🔺 شرکت دخانیات در دولت قبل زیان‌ده و پنج هزار میلیارد تومان بدهی داشت

🔹 مدیرعامل شرکت دخانیات ایران با بیان اینکه این شرکت در دولت گذشته پنج هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته سنگین داشت، گفت: با کار و تلاش کارکنان و جلوگیری از منافذ فساد و افزایش تولید در سه‌ماهه اول امسال شرکت به سوددهی رسیده است.

ادامه مطلب ...
popup