🔺 ضرورت تقویت ارتباط نهاد حکمرانی با دانشکده ها و پژوهشکده ها در کشور

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ضرورت تقویت ارتباط نهاد حکمرانی با دانشکده ها و پژوهشکده ها در کشور

🔺 ضرورت تقویت ارتباط نهاد حکمرانی با دانشکده ها و پژوهشکده ها در کشور

🔹 رئیس مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر تقویت ارتباط دانشگاه ها و مراکز علمی با نهاد حکمرانی کشور گفت: رویدادهایی مانند پارلمان دانشجویی می تواند دانشجویان و نخبگان را با چالش های نظام حکمرانی آشنا کرده و آنان را برای آینده آماده کنند.

ادامه مطلب ...
popup