🔺 چگونه می‌توان از ظرفیت های دانشجویی برای حکمرانی مطلوب بهره برد؟/ مجلس دانشجویی می تواند نقش احزاب را در تربیت نخبگان ایفا کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 چگونه می‌توان از ظرفیت های دانشجویی برای حکمرانی مطلوب بهره برد؟/ مجلس دانشجویی می تواند نقش احزاب را در تربیت نخبگان ایفا کند

🔺 چگونه می‌توان از ظرفیت های دانشجویی برای حکمرانی مطلوب بهره برد؟/ مجلس دانشجویی می تواند نقش احزاب را در تربیت نخبگان ایفا کند

🔹 رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: با توجه به ضعف نظام حزبی در کشور اعتقاد دارم باید از دل پارلمان دانشجویی کسانی را تربیت کنیم که آمادگی حضور در عرصه نمایندگی را داشته باشند. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup