🔺 فضاسازی رابرت مالی برای فشار بر ایران در دور جدید مذاکرات وین

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 فضاسازی رابرت مالی برای فشار بر ایران در دور جدید مذاکرات وین

🔺 فضاسازی رابرت مالی برای فشار بر ایران در دور جدید مذاکرات وین

🔹 رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در آستانه دور جدید مذاکرات رفع تحریم ها در وین با تکرار ادعای آماده بودن واشنگتن برای رسیدن به توافق، در صدد فضاسازی برای فشار بر ایران در این دور از مذاکرات برآمده است. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup