🔺 رئیس سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ خواستار پایان استثناگرایی آمریکا شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 رئیس سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ خواستار پایان استثناگرایی آمریکا شد

🔺 رئیس سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ خواستار پایان استثناگرایی آمریکا شد

🔹 رئیس سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ گفته است که سازمان تحت مدیریت وی، در راستای الزام نهادهای ورزشی حرفه‌ای آمریکا به تبعیت از مقررات این نهاد، تلاش‌های خود را افزایش خواهد داد و خواستار پایان‌بخشی به استثناگرایی واشنگتن در حوزه ورزش شد.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار ورزشی

popup