🔺 تقویت دیپلماسی پارلمانی به گسترش مناسبات ایران و نیوزیلند کمک می کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تقویت دیپلماسی پارلمانی به گسترش مناسبات ایران و نیوزیلند کمک می کند

🔺 تقویت دیپلماسی پارلمانی به گسترش مناسبات ایران و نیوزیلند کمک می کند

🔹 رییس گروه دوستی پارلمانی جمهوری ‌‌‌اسلامی ایران و نیوزیلند در مجلس در نشست مجازی روسای گروه دوستی پارلمانی خاورمیانه و آفریقا گفت: تقویت دیپلماسی پارلمانی و تداوم رایزنی ها میان نمایندگان مجالس به گسترش مناسبات ایران و نیوزیلند کمک خواهد کرد. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup