🔺 نماینده دشتستان: قیمت پایین خرما از مشکلات مهم نخلداران استان بوشهر است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 نماینده دشتستان: قیمت پایین خرما از مشکلات مهم نخلداران استان بوشهر است

🔺 نماینده دشتستان: قیمت پایین خرما از مشکلات مهم نخلداران استان بوشهر است

🔹 نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین مشکل خرمای با کیفیت استان بوشهر پایین بودن قیمت پایه این محصول است که در ۲ سال گذشته نخلداران این استان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.

ادامه مطلب ...
popup