🔺 ورود مجلس برای مقابله موثر با تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ورود مجلس برای مقابله موثر با تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری

🔺 ورود مجلس برای مقابله موثر با تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری

🔹 رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه رقابت شدید برای ورود به آموزش عالی کشور موجب استفاده تعداد معدودی از داوطلبان از روش های نامتعارف برای ورود به دانشگاه ها شده است، از ورود مجلس برای مقابله موثر با تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری، خبر داد.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup