🔺 طرح شناسایی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه اجرا می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 طرح شناسایی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه اجرا می‌شود

🔹 معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «طرح شناسایی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه» به منظور صیانت و حمایت از اقشار و گروه‌های هدف در فرآیند طرح مردمی‌سازی اقتصاد کشور تحت راهبری شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی اجرا می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup