🔺 صادرات عرق کاسنی و عسل عراق

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 صادرات عرق کاسنی و عسل عراق

🔹 صادرات عسل کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه و چین از جمله متقاضیان دریافت عسل ایرانی هستند و برخی از کشورهای اروپایی نیز با یک واسطه از ایران عسل وارد می کنند. ایران با داشتن شرایط جغرافیایی و آب و هوایی متفاوت یکی از تولیدکنندگان عسل مرغوب در جهان محسوب می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup