🔺 بخش تسهیلات ویژه زایمانی بیمارستان امیرالمومنین گراش افتتاح شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بخش تسهیلات ویژه زایمانی بیمارستان امیرالمومنین گراش افتتاح شد

🔺 بخش تسهیلات ویژه زایمانی بیمارستان امیرالمومنین گراش افتتاح شد

🔹 بخش تسهیلات ویژه زایمانی(LDR) مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) گراش، با حضور دکتر شهلا خسروی، مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی و دکتر فرح بابایی، رئیس اداره مامایی وزارت بهداشت افتتاح شد.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار فرهنگی و هنری

سرخط خبر

popup