🔺 آموزش و پرورش از تکالیف برنامه ششم در حوزه مهارت آموزی عقب است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 آموزش و پرورش از تکالیف برنامه ششم در حوزه مهارت آموزی عقب است

🔺 آموزش و پرورش از تکالیف برنامه ششم در حوزه مهارت آموزی عقب است

🔹 رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه 50 درصد دانش‌آموزان و 30 درصد از دانشجویان کشور باید به سمت مهارت آموزی حرکت کنند، گفت: در این زمینه آموزش و پرورش از تکالیف تعیین شده، عقب تر است. / خانه ملت

ادامه مطلب ...
popup