🔺 عزم دولت برای چرخ صنعت گیلان؛ منابع ۲هزار میلیاردی تا ایستادگی در برابر بانکها

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 عزم دولت برای چرخ صنعت گیلان؛ منابع ۲هزار میلیاردی تا ایستادگی در برابر بانکها

🔺 عزم دولت برای چرخ صنعت گیلان؛ منابع ۲هزار میلیاردی تا ایستادگی در برابر بانکها

🔹 احیای واحدهای صنعتی و روشن کردن چراغ تولید در واحدهای راکد از اولویت های دولت سیزدهم است؛ راهبردی که‌ تا به امروز تامین ۲ هزار میلیارد تومانی کمبود نقدینگی، تسهیلات رونق تولید و همچنین الزام بانک ها برای رفع تصرف و تملک گوشه ای از اقدامات آن بوده است.

ادامه مطلب ...
popup