🔺 گروه های مقاومت عراق: فلسطین را تنها نمی گذاریم؛ این مرد را به خاطر بیاورید

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 گروه های مقاومت عراق: فلسطین را تنها نمی گذاریم؛ این مرد را به خاطر بیاورید

🔺 گروه های مقاومت عراق: فلسطین را تنها نمی گذاریم؛ این مرد را به خاطر بیاورید

🔹 گروه های مقاومت و تعدادی از سیاستمداران عراقی در پی حملات رژیم صهیونیستی به غزه اعلام کردند که این حملات در آستانه عاشورای حسینی، تداعی کننده رسالتی همیشگی است با این تاکید که در کنار فلسطینیان خواهند ماند و آنها را در بحبوحه حملات صهیونیست ها و خنجرهای سازشکاران، تنها نخواهند گذاشت.

ادامه مطلب ...
popup