🔺 گرفتن حقابه از طالبان با موازی کاری وزارتخانه‌های مرتبط در مسیر درستی حرکت نمی‌کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 گرفتن حقابه از طالبان با موازی کاری وزارتخانه‌های مرتبط در مسیر درستی حرکت نمی‌کند

🔺 گرفتن حقابه از طالبان با موازی کاری وزارتخانه‌های مرتبط در مسیر درستی حرکت نمی‌کند

🔹 عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: سیستان و بلوچستان به عنوان فرزند ایران زمین حقابه خود را از طالبان می‌خواهد و تاکنون از طرف سه مرجع اصلی دو وزارتین نیرو و امور خارجه و سازمان محیط زیست عملکرد مثبتی در راستای دیپلماسی آب ندیده است، موازی کاری این سه دستگاه متولی نشان می‌دهد پیگیری‌های صورت گرفته، در مسیر درستی حرکت نمی‌کند.

ادامه مطلب ...
popup