🔺 دلایل اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر قیمت مسکن چیست؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 دلایل اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر قیمت مسکن چیست؟

🔺 دلایل اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر قیمت مسکن چیست؟

🔹 سازمان برنامه و بودجه در توضیح اختلاف آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در خصوص بازار مسکن اعلام کرد مرکز آمار ایران به ارائه 2 نوع میانگین قیمت (حسابی و موزون) می‌پردازد، در حالی که گزارش تهیه شده توسط بانک مرکزی تنها شامل میانگین حسابی می‌باشد.

ادامه مطلب ...
popup