🔺 منابع پایدار نیازی جدی در مسیر اجرای طرح دارویار/ ضرورت تشکیل کمیته ای در مجلس برای نظارت بر این طرح/ رویکرد مجلس نسبت به طرح دارویار مثبت است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 منابع پایدار نیازی جدی در مسیر اجرای طرح دارویار/ ضرورت تشکیل کمیته ای در مجلس برای نظارت بر این طرح/ رویکرد مجلس نسبت به طرح دارویار مثبت است

🔺 منابع پایدار نیازی جدی در مسیر اجرای طرح دارویار/ ضرورت تشکیل کمیته ای در مجلس برای نظارت بر این طرح/ رویکرد مجلس نسبت به طرح دارویار مثبت است

🔹 در نشست کمیته دارو غذای کمیسیون بهداشت مجلس تاکید شد که اگر منابع پایدار برای طرح دارویار پیش بینی نشود به سرنوشت طرح تحول دچار خواهد شد و بر ضرورت تشکیل کمیته ای در مجلس برای نظارت بر روند اجرای این طرح تاکید شد.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار سیاسی

popup