🔺 کشور را با اثرات تغییر اقلیم سازگار کنیم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کشور را با اثرات تغییر اقلیم سازگار کنیم

🔹 سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت:جزو کشورهایی هستیم که بسیار زیاد تحت تاثیر تغییر اقلیم قرار داریم اما برخی مسوولان آنرا قبول ندارند، سازمان محیطزیست تهیه و تصویب طرح سازگاری با تغییر اقلیم را در برنامه خود دارد تا بر اساس آن هر سازمانی منطبق با آن برنامه ریزی کند.

ادامه مطلب ...
popup