🔺 حزب عدالت و توسعه مغرب: عادی سازی روابط، تشویق جنایات رژیم صهیونیستی است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 حزب عدالت و توسعه مغرب: عادی سازی روابط، تشویق جنایات رژیم صهیونیستی است

🔺 حزب عدالت و توسعه مغرب: عادی سازی روابط، تشویق جنایات رژیم صهیونیستی است

🔹 حزب عدالت و توسعه مغرب ضمن محکوم کردن حملات وحشیانه و جنایتکار اسرائیل به نوار غزه، عادی سازی کشورهای اسلامی و عربی با این رژیم را موجب تشویق و جسورتر شدن آن برای ادامه سیاست های جنایتکارانه، نژادپرستانه و توسعه طلبانه اش دانست.

ادامه مطلب ...
popup