🔺 ضرورت تامین منابع پایدار در اجرای طرح دارویار

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ضرورت تامین منابع پایدار در اجرای طرح دارویار

🔹 در نشست کمیته دارو غذای کمیسیون بهداشت مجلس تاکید شد که اگر منابع پایدار برای طرح دارویار پیش بینی نشود به سرنوشت طرح تحول دچار خواهد شد و بر ضرورت تشکیل کمیته‌ای در مجلس برای نظارت بر روند اجرای این طرح تاکید شد.

ادامه مطلب ...
popup