🔺 تحقق دولت الکترونیک در سازمان ملی استاندارد (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۵/۱۵)

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تحقق دولت الکترونیک در سازمان ملی استاندارد (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۵/۱۵)

🔺 تحقق دولت الکترونیک در سازمان ملی استاندارد (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۵/۱۵)

🔹 براساس قانون بودجه امسال ، دستگاه های اجرائی و نهادهای عمومی مکلف شده اند، "پنجره واحد خدمات هوشمند" خود را، تا پایان شهریور، راه اندازی کنند. سازمان ملی استاندارد در اجرای این قانون، رتبه چهارم را میان دستگاه های اجرایی دارد. همکارم خانم پرورش گزارش می دهد ... / فیلم صدا و سیما

ادامه مطلب ...
popup