🔺 دو اصل راستی آزمایی و ارایه مضامین پذیرفته شده است/ نقش قانون اقدام راهبردی در پیشبرد منافع ملی

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دو اصل راستی آزمایی و ارایه مضامین پذیرفته شده است/ نقش قانون اقدام راهبردی در پیشبرد منافع ملی

🔺 دو اصل راستی آزمایی و ارایه مضامین پذیرفته شده است/ نقش قانون اقدام راهبردی در پیشبرد منافع ملی

🔹 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به نشست کمیسیون متبوع خود با تصمیم گیران مذاکرات هسته ای کشورمان، گفت: در مذاکرات هسته ای، طرف بر اساس منطق جمهوری اسلامی، اصل دو موضوع راستی آزمایی رفع تحریم ها و ارائه تضمین را پذیرفته است و آقای شمخانی هم با تشریح پاسخ ارسالی ایران به پیشنهادهای آقای مورا برای جمعبندی مذاکرات، تاکید کرد قانون اقدام راهبردی مجلس، نقش مهمی در پیشبرد منافع ملی داشته است.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup