🔺 چگونگی تعیین هویت جانباختگان حوادث دسته جمعی/انجام رایگان معاینات متوفیان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 چگونگی تعیین هویت جانباختگان حوادث دسته جمعی/انجام رایگان معاینات متوفیان

🔺 چگونگی تعیین هویت جانباختگان حوادث دسته جمعی/انجام رایگان معاینات متوفیان

🔹 در هنگام بروز حوادث دسته جمعی، سازمان پزشکی قانونی کشور وظیفه معاینه متوفیان با به کارگیری از بالاترین روش آزمایشگاهی و استفاده از تجهیزات مدرن برای تعیین هویت آنها را برعهده دارد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup