🔺 نقدی بر صحبت‌های رئیس کمیته بدوی درباره ویدئوی جنجالی و ابهاماتی که باقی است/ سبیلِ آویزان و خطر زیر سبیلی رد کردن!

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 نقدی بر صحبت‌های رئیس کمیته بدوی درباره ویدئوی جنجالی و ابهاماتی که باقی است/ سبیلِ آویزان و خطر زیر سبیلی رد کردن!

🔺 نقدی بر صحبت‌های رئیس کمیته بدوی درباره ویدئوی جنجالی و ابهاماتی که باقی است/ سبیلِ آویزان و خطر زیر سبیلی رد کردن!

🔹 فوتبال ایران 4 روز بعد از انتخابات فدراسیون کماکان فضای ابهام‌آمیزی را بدون شفافیت تجربه می‌کند و صحبت‌های رئیس کمیته بدوی نیز بر ابهامات افزوده است.

ادامه مطلب ...
popup