🔺 پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره جریمه زنان بد حجاب یا بی‌ حجاب

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره جریمه زنان بد حجاب یا بی‌ حجاب

🔹 آیت‌الله مکارم شیرازی درخصوص جریمه نقدی از بانوان به دلیل بدحجابی پاسخ دادند: اینکونه گناهان تعزیر دارد و تعزیر گاهی نصیحت است و گاهی جریمه مالی و یا غیر آن، که توسط حاکم شرع معین می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup