🔺 ۵ میلیون قربانی در جهان؛ میراث شوم ملکه از جنگ و کودتا

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ۵ میلیون قربانی در جهان؛ میراث شوم ملکه از جنگ و کودتا

🔹 پنج قرن استعمار مستقیم جهان از سوی بریتانیا با تکیه ملکه الیزابت بر مسند پادشاهی جای خود را به جنگ و کودتا در مناطق مختلف کره خاکی داد به‌گونه‌ای که ۵ میلیون نفر کشته در این درگیری‌ها قربانی شدند؛ حال این پرسش به ذهن می رسد که میراث ملکه برای ایران چه بود؟

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup