🔺 سند مسائل کشور با نظرخواهی از کارشناسان تهیه و ارایه شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 سند مسائل کشور با نظرخواهی از کارشناسان تهیه و ارایه شود

🔺 سند مسائل کشور با نظرخواهی از کارشناسان تهیه و ارایه شود

🔹 عضو هیات‌ علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با اشاره به اهمیت تعیین مسیر پژوهشی اعضای هیات‌ علمی و پژوهشگران گفت: نظام مسائل کشور باید به صورت یک سند با پایش نظر متخصصان و مسئولان کشور و توسط وزارت علوم تهیه و اعلام شود تا نهادهای پژوهشی نسبت به آن مسئول و پاسخگو باشند.

ادامه مطلب ...
popup