🔺 نقش سفیران صلح در ارتقای فرهنگ صلح

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 نقش سفیران صلح در ارتقای فرهنگ صلح

🔹 کتر محمدرضا دهشیری استاد علوم سیاسی دانشکده روابط بین الملل و سفیر جمهوری اسلامی ایران در سنگال در یادداشتی که به مناسبت روز جهانی صلح ( ۲۱ سپتامبر) برای ایرنا فرستاد، نوشت، روز جهانی صلح فرصتی برای بازاندیشی در باره کارگزاران و مروجان فرهنگ صلح و دوستی میان ملتها است. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup