🔺 تخلفات بانک‌ها به حداقل می‌رسد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تخلفات بانک‌ها به حداقل می‌رسد

🔹 یک کارشناس اقتصادی گفت: نظام مدیریتی حال حاضر با روش‌های قدیمی بر پایه نظارت‌های حضوری و دستی و با دوره‌های زمانی طولانی به ارزیابی عملکرد‌ها و رخداد‌های مالی می‌پردازد، اما نظارت سیستمی امکان ارزیابی بانک‌ها و مقایسه آن‌ها را به صورت لحظه‌ای فراهم می‌کند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup