🔺 راشاتودی: اروپایی ها برای تحمل زمستان سخت به حمایت آمریکا دلخوش نباشند

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 راشاتودی: اروپایی ها برای تحمل زمستان سخت به حمایت آمریکا دلخوش نباشند

🔺 راشاتودی: اروپایی ها برای تحمل زمستان سخت به حمایت آمریکا دلخوش نباشند

🔹 کشورهای اروپای که بعنوان دوست و متحد نزدیک آمریکا شناخته می شوند و تاکنون در همراهی کاخ سفید در مخمصه جنگ‌های منطقه‌ای بخصوص افغانستان گرفتار بوده اند، امروز به حمایت آمریکا در تامین انرژی مورد نیاز برای تحمل زمستان سخت پیش رو، امید چندانی ندارند.

ادامه مطلب ...
popup