🔺 روسای جمهوری آمریکا؛ هر چه خودشیفته‌تر، جنگ‌افروزتر!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 روسای جمهوری آمریکا؛ هر چه خودشیفته‌تر، جنگ‌افروزتر!

🔹 بر اساس نتایج یک پژوهش اسنادی در آمریکا در تجزیه و تحلیل رابطه میان ویژگی‌های شخصیتی و میزان جنگ‌افروزی ۱۹ رئیس‌جمهوری آمریکا در بازه سال‌های ۱۸۹۷ تا ۲۰۰۹، ارتباط مستقیم و معناداری میان میزان خودشیفتگی و جنگ افروزی ساکنان کاخ سفید وجود دارد. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup