🔺 رییسی: مطالبه تضمین پایدار با توجه به نقض عهد غربی ها، حق ایران است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 رییسی: مطالبه تضمین پایدار با توجه به نقض عهد غربی ها، حق ایران است

🔺 رییسی: مطالبه تضمین پایدار با توجه به نقض عهد غربی ها، حق ایران است

🔹 رئیس جمهور با تاکید بر اینکه «تضمین‌های غرب باید برای جمهوری اسلامی اطمینان‌بخش باشد»، گفت: شما باید به جمهوری اسلامی حق بدهید که تضمین بخواهد، چون با کشور یا کشورهایی طرف نیست که به پیمان‌شان عمل کرده باشند، بلکه با آمریکایی طرف هستیم که نقض پیمان کرده و خود به آن اقرار می کند. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup