🔺 ادامه شکست رژیم صهیونیستی در تلاش های ضد ایرانی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ادامه شکست رژیم صهیونیستی در تلاش های ضد ایرانی

🔹 تلاش های رژیم صهیونیستی علیه توافق هسته ای و رایزنی های سران این رژیم جهت همراه و همگام کردن کشورهای غربی به طور کلی و آمریکا به طور خاص با رویکردهای ضدایرانی خود همچنان با شکست روبه روست و ناکام مانده است.

ادامه مطلب ...
popup