🔺 برنامه‌ها و اقدامات 9 گانه وزارت اقتصاد در مقابله با جنگ اقتصادی شتاب می‌گیرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 برنامه‌ها و اقدامات 9 گانه وزارت اقتصاد در مقابله با جنگ اقتصادی شتاب می‌گیرد

🔺 برنامه‌ها و اقدامات 9 گانه وزارت اقتصاد در مقابله با جنگ اقتصادی شتاب می‌گیرد

🔹 وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی منویات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت طی بیانیه‌ای از شتاب برنامه‌ها و اقدامات 9 گانه وزارت اقتصاد در مقابله با جنگ اقتصادی خبر داد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup