🔺 اما و اگرهای تفکیک‌حساب‌های تجاری از غیرتجاری

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام

🔺 اما و اگرهای تفکیک‌حساب‌های تجاری از غیرتجاری

🔹 اینکه جامعه درباره مالیات و نظام مالیاتی چگونه فکر می‌کند، چه نگاه و نگرشی درباره آن دارد و چه رفتار مالیاتی‌ از خود نشان می‌دهد برای اقتصاد کشور، پسامدهای عملی در پی دارد. از این رو بسیار مهم است که پیش از هر اقدام مالیاتی، افکار عمومی درباره آن آگاه و اقناع شود.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup