🔺 امسال نه‌تنها خبری از خاموشی‌ها نبود، بلکه مصرف برق صنایع ۱۱ درصد رشد داشت

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 امسال نه‌تنها خبری از خاموشی‌ها نبود، بلکه مصرف برق صنایع ۱۱ درصد رشد داشت

🔺 امسال نه‌تنها خبری از خاموشی‌ها نبود، بلکه مصرف برق صنایع ۱۱ درصد رشد داشت

🔹 برنامه‌های مدیریت مصرف که امسال تابستان از سوی وزارت نیرو اجرایی شد علاوه بر آنکه پاداش‌های خوبی برای مشترکان به همراه داشت، از بروز خاموشی گسترده در شبکه جلوگیری کرد و تابستانی بدون خاموشی با وجود ناترازی رقم زد به طوری که مصرف برق صنایع هم ۱۱ درصد افزایش یافت.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup