🔺 بیانیه انجمن ویدیوی برخط درباره مقررات‌گذاری در زمینه فناوری نوین

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بیانیه انجمن ویدیوی برخط درباره مقررات‌گذاری در زمینه فناوری نوین

🔹 انجمن صنفی نمایش ویدیوی برخط با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به اشتعال‌زایی برای بیش از ۱۳ هزار نفر در این حوزه، نقد‌هایی را نسبت به مقررات گذاری در حوزه فناوری نوین و نمایش ویدیوی برخط مطرح کرد. / دفاع مقدس

ادامه مطلب ...
popup