🔺 رفع موانع فرابخشی میراث فرهنگی نیازمند هماهنگی و همراهی نهادهاست

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام

🔺 رفع موانع فرابخشی میراث فرهنگی نیازمند هماهنگی و همراهی نهادهاست

🔹 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی گفت:  گردشگری یک حوزه فرابخشی است که تمام آن در اختیار این وزارتخانه نیست اما این حوزه فرابخشی با همراهی و هماهنگی تمامی نهادها همراه باشد به جای تهدید به فرصتی برای توسعه تبدیل می شود.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup