🔺 نقشه راه دیپلماسی انرژی ایران با کشورهای عضو شانگهای تدوین شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 نقشه راه دیپلماسی انرژی ایران با کشورهای عضو شانگهای تدوین شود

🔺 نقشه راه دیپلماسی انرژی ایران با کشورهای عضو شانگهای تدوین شود

🔹 عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تدوین نقشه راه دیپلماسی انرژی کشورهای عضو شانگهای، یادآور شد: باید مشخص شود که قرار است میان ایران، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، روسیه، هند، پاکستان و افغانستان و ترکیه چه قراردادهای گازی یا نفتی منعقد شود. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup