🔺 آیا بامرگ ملکه انگلیس، اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع فرو می پاشد؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 آیا بامرگ ملکه انگلیس، اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع فرو می پاشد؟

🔺 آیا بامرگ ملکه انگلیس، اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع فرو می پاشد؟

🔺 آیا بامرگ ملکه انگلیس، اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع فرو می پاشد؟

🔹 با مرگ ملکه الیزابت دوم و تکیه «چارلز سوم» بر کرسی پادشاهی بریتانیا، موج  ضداستعماری و جدایی خواهی که پیشتر در بین «اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع» به راه افتاده بود، سرعت بیشتری خواهد گرفت.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup