🔺 شانگهای و پایان جهان تک قطبی

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام

🔺 شانگهای و پایان جهان تک قطبی

🔹 شهر تاریخی سمرقند در ازبکستان به تازگی میزبان سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای بود تا با پذیرش عضویت کامل ایران آن، نقش توازن بخشی خود را در معادلات و مناسبات بین المللی در برابر سیاست تک قطبی و ماجراجویانه آمریکا در جهان بیش از پیش تقویت و به منصه ظهور برساند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup