🔺 افزایش جسارت افراد در مقابله با فساد در صورت حفظ محرمانگی در فرایند سوت زنی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 افزایش جسارت افراد در مقابله با فساد در صورت حفظ محرمانگی در فرایند سوت زنی

🔺 افزایش جسارت افراد در مقابله با فساد در صورت حفظ محرمانگی در فرایند سوت زنی

🔹 یک کارشناس اقتصادی گفت: حفظ محرمانگی افراد در فرایند سوت زنی قطعا افراد را جسورتر می‌کند تا به موضوع فساد بپردازند و هرگونه فعالیت‌های فساد زا در ادارات و سازمان‌ها را گزارش کنند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup