🔺 دولت بنزین را گران نمی‌کند/ منتقدان دولت دست از شایعه پراکنی بردارند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 دولت بنزین را گران نمی‌کند/ منتقدان دولت دست از شایعه پراکنی بردارند

🔺 دولت بنزین را گران نمی‌کند/ منتقدان دولت دست از شایعه پراکنی بردارند

🔹 با وجود تکذیب چند باره گرانی بنزین، اما همچنان برخی منتقدان بر این موضوع به عنوان دستاویزی برای حمله به دولت سیزدهم استفاده می‌کنند، در حالی که دولت در طول مدت مسئولیت خود نشان داده در ارتباط با افکار عمومی شفاف بوده و برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup