🔺 قانون مجلس در حمایت از جوانی جمعیت روی ریل اجرا/ دولت مکلف به اعطای زمین به خانوارهای دارای سه فرزند شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 قانون مجلس در حمایت از جوانی جمعیت روی ریل اجرا/ دولت مکلف به اعطای زمین به خانوارهای دارای سه فرزند شد

🔺 قانون مجلس در حمایت از جوانی جمعیت روی ریل اجرا/ دولت مکلف به اعطای زمین به خانوارهای دارای سه فرزند شد

🔹 عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در زمینه اعطای زمین رایگان به خانوارهای دارای فرزند سوم و بیشتر، گفت: امیدواریم این قانون مجلس، در راستای حمایت از جوانی جمعیت در کشور باشد. / خانه ملت

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup