🔺 تنش‌ آفرینی جدید آمریکا در منطقه با مهره «نانسی پلوسی»

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تنش‌ آفرینی جدید آمریکا در منطقه با مهره «نانسی پلوسی»

🔹 عملکرد ضعیف و تحقیرآمیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در عرصه داخلی و خارجی، ایالات متحده را بر آن داشته تا از دیگر مهره‌های خود برای اجرای سیاست مداخله و تنش‌آفرینی در جهان استفاده کند و اسم رمز این راهبرد "نانسی پلوسی" رئیس مجلس نمایندگان آمریکا است.

ادامه مطلب ...
popup