🔺 افزایش ۱.۷ میلیون تن تولیدات باغی در یک سال اخیر

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام

🔺 افزایش ۱.۷ میلیون تن تولیدات باغی در یک سال اخیر

🔹 معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش ۱.۷ میلیون تن تولیدات باغی در یک سال اخیر خبر داد و گفت: طبق آمارها نزدیک به ۵۰ درصد درآمد ارزی حاصل از صادرات بخش کشاورزی متعلق به بخش باغبانی است و از این میزان ۲۵ درصد مربوط به پسته است.

ادامه مطلب ...
popup