🔺 عضویت ایران در سازمان شانگهای؛ گامی دیگر در روند انتقال قدرت از غرب به شرق

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 عضویت ایران در سازمان شانگهای؛ گامی دیگر در روند انتقال قدرت از غرب به شرق

🔺 عضویت ایران در سازمان شانگهای؛ گامی دیگر در روند انتقال قدرت از غرب به شرق

🔺 عضویت ایران در سازمان شانگهای؛ گامی دیگر در روند انتقال قدرت از غرب به شرق

🔹 ۲۱ سال پیش، زمانی  که سازمان همکاری شانگهای با مشارکت پنج کشور چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان شکل گرفت، در واقع پایه های یک تغییر بزرگ در نظام بین الملل گذاشته شد به گونه ای که برخی تحلیلگران، آن را ریل گذاری برای انتقال قدرت از غرب به شرق توصیف کردند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup