🔺 فرصت‌های شانگهای؛ ایران حلقه وصل چهار اقتصاد کلیدی در اوراسیا

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 فرصت‌های شانگهای؛ ایران حلقه وصل چهار اقتصاد کلیدی در اوراسیا

🔺 فرصت‌های شانگهای؛ ایران حلقه وصل چهار اقتصاد کلیدی در اوراسیا

🔺 فرصت‌های شانگهای؛ ایران حلقه وصل چهار اقتصاد کلیدی در اوراسیا

🔹 با دیپلماسی فعال دولت سیزدهم، ایران سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد به عضویت رسمی سازمان همکاری‌های شانگهای درآمد؛ سازمانی که فرصت‌های اقتصادی مهمی را پیش روی ایران قرار می‌دهد و عضویت دائم ایران در این سازمان می‌تواند فرصت‌هایی برای دیپلماسی اقتصادی کشور ایجاد می‌کند.

ادامه مطلب ...
popup